Til hovedinnhold

12. november 2019

Brudd på kravene til sikring i fire arbeidsområder

Bilde av tydelig feil konstruert rekkverksende

Trafikkfarlig rekkverks-ende på E39 mellom Bjørset og Skei

Vegtilsynet har undersøkt om Statens vegvesen ivaretar sikkerheten for trafikanter i arbeidsområdene sine.

Vegtilsynet inspiserte fire arbeidsområder i juni og juli i år: E6 Helgeland nord og sør, E39 Bjørset-Skei og E134 Åmot-Seljord.

Tilsynet registrerte omfattende brudd på kravene til sikring.

Fordi Vegtilsynet i tidligere tilsynssaker har funnet mangler ved arbeidsvarslingen, ville man også undersøke hvordan Statens vegvesen har fulgt opp tilsynsrapporter og lært av dem.

Et av funnene var at Statens vegvesen kan ikke dokumentere at de har fulgt opp Vegtilsynets fire tilsyn innen arbeidsvarsling i perioden 2014-2017 systematisk og enhetlig i tråd med krav til styringssystem.

Vegtilsynets samlede vurdering er at Statens vegvesen ikke ivaretar trafikksikkerheten godt nok i de undersøkte arbeidsområdene, og at styringssystemet for hvordan eksterne tilsyn innen arbeidssikring følges opp ikke er tilstrekkelig for å sikre at avvik ikke gjentar seg.  

Les rapporten her