Til hovedinnhold

23. juni 2020

Manglende oversikt over tilstand på ventilasjonsanlegg i tunneler

Statens vegvesen etterlever ikke i tilstrekkelig grad krav til drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Ved brann i en ett-løpstunnel kan ventilasjonsanlegg være avgjørende for redningen ut av tunnelen. For å være sikker på om ventilasjonsanlegget fungerer ved evnetuell brann, er det viktig at nødvendig drift og vedlikehold blir utført.

Vegtilsynet undersøkte 18 ett-løpstunneler (over 1000 meter) med krav til ventilasjonsanlegg. 

Tilsynssaken viste at Statens vegvesen:

  • ikke har utarbeidet instrukser som beskriver hvordan drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegget i den enkelte tunnel skal utføres 
  • ikke har dokumentert at det er utført nødvendig drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg i tunnelene.

Vegtilsynets vurdering er at Statens vegvesen ikke har tilstrekkelig oversikt over tilstanden på ventilasjonsanlegg. 

Les rapporten her.