Til hovedinnhold

28. september 2022

Ny tilsynsrapport – Inspeksjon av sikkerhetsutstyr i Svotunnelen

Foto: Shutterstock

Ny tilsynsrapport – Inspeksjon av sikkerhetsutstyr i Svotunnelen

Vegtilsynet har gitt ut tilsynsrapporten 2022-07 Inspeksjon av sikkerhetsutstyr i Svotunnelen. Målet med saken var å undersøke om Statens vegvesen har beredskapsplan og har sikkerhetsutstyr som fungerer ved brann i Svotunnelen. Tilsynssaken blei samordnet med Rogaland brann og redning IKS, der vi gjennomførte felles inspeksjon i tunnelen.

 

Vegtilsynet fant to avvik som blir fulgt opp med Statens vegvesen.

Du kan lese tilsynsrapporten her: Tilsynsrapport sak 2022-07 - Inspeksjon av sikkerheitsutstyr i Svotunnelen