Til hovedinnhold

2. september 2021

Oppfølging av sikkerhetstilrådninger

Vegtilsynet har fra 1.september fått ansvar for å følge opp sikkerhetstilrådninger fra Statens havarikommisjon.

Oppfølgingen av Statens havarikommisjons sikkerhetstilrådinger innen veisektoren har til nå vært delegert til Statens vegvesen. Samferdselsdepartementet har besluttet å overføre ansvaret for oppfølgingen av sikkerhetstilrådingene på vei fra Statens vegvesen til Vegtilsynet. Dette vil innebære følgende endringer:

  • Ansvaret for oppfølging av alle sikkerhetstilrådinger innen veisektoren før lukking overføres fra Statens vegvesen til Vegtilsynet.
  • Vegtilsynet får ansvar for, på vegne av Samferdselsdepartementet, å føre oversikt over oppfølgingen av alle SHKs sikkerhetstilrådinger innen veisektoren, og for å tilrå lukking til SD når en tilråding anses tilstrekkelig fulgt opp.
  • Dersom enkelte tiltak lukkes på intensjon, bistår VT SD med oppfølging av etterfølgende gjennomføring av varslede/ planlagte sikkerhetstiltak.
  • Dersom det vurderes som hensiktsmessig, gjennomfører VT en effektmåling av utvalgte iverksatte sikkerhetstiltak.