Til hovedinnhold

7. september 2022

Tilsyn med kommisjonsdelegerte forordninger

Illustrasjonsfoto

Vegtilsynet har gjennomført tilsyn med Statens vegvesen og NRK som tilbydere av trafikkinformasjon etter delegerte kommisjonsforordninger under ITS-direktivet. Det ble ikke gitt noen avvik i disse sakene.