Til hovedinnhold

21. desember 2022

Trafikksikkerhet for motorsyklister

Foto: Shutterstock

I tillegg til å føre tilsyn, har Vegtilsynet blant annet fått i oppgave å gjennomføre faglige utredninger, og foreslå endringer i regelverket dersom det er nødvendig, for å forbedre sikkerheten. Vårt mandat for tilsynsoppgaver er avgrenset til å kontrollere sikkerheten knyttet til riksveginfrastrukturen. I lys av dette er også utredningene til Vegtilsynet primært knyttet til veginfrastrukturen

 

Vegtilsynet har gjennomført utredningen «Trafikksikkerhet for motorsyklister». Vegtilsynet gir flere anbefalinger for å øke trafikksikkerheten for motorsyklister.

Rapporten kan du lese her: Trafikksikkerhet for motorsyklister - 2-2021 Sluttrapport