Til hovedinnhold

10. november 2022

Vegtilsynet markerte 10 års jubileum

Vegtilsynet ble etablert i 2012 på Voss, for å føre tilsyn med sikkerheten på riks- og europaveger. Den 20. september ble 10 års jubileet markert med blant annet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og ordfører på Voss, Hans-Erik Ringkjøb.

10 år.jpg

 

På markeringen deltok også representanter fra Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Nye Veier AS, Statens havarikommisjon og Trygg Trafikk.

Vegtilsynet ble etablert i 2012 for å føre tilsyn med Statens vegvesen. Fra 2016 begynte Vegtilsynet også å føre tilsyn med Nye Veier AS. Vegtilsynet ble skilt ut som en egen virksomhet i 2017, og har i dag 14 ansatte. 

 

"Vegtilsynet har et viktig samfunnsoppdrag. Det er gitt oss gjennom mandat og instruks, og handler om at vegene skal være trygge, til det beste for trafikantene. Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken var sentral i opprettelsen av Vegtilsynet, og vil fortsatt være sentral i vårt arbeid videre." sier Magnus Steigedal, direktør i Vegtilsynet. 

 

Hovedoppgaven er å føre tilsyn med Statens vegvesen og Nye Veier AS, men Vegtilsynet skal også være en pådriver for trafikksikkerhet uavhengig av vegeier. I tillegg følger Vegtilsynet opp sikkerhetstilrådinger som Statens havarikommisjon gir etter en gransking. Vegtilsynet fører per i dag ikke tilsyn med fylkesveger, men er en pådriver for erfaringsdeling og dialog om økt sikkerhet.

I Nasjonal transportplan for 2022-2033 er det fastsatt et etappemål for utviklingen i antall drepte og hardt skadde. Ambisjonen er at det maksimalt skal være 350 drepte og hardt skadde i trafikken i 2030. Det er en langsiktig ambisjon at ingen skal omkomme i vegtrafikken i 2050.

 

"Ambisjonsnivået er høgt og krever et fortsatt løft i trafikksikkerhetsarbeidet. Historisk har vi sett en reduksjon i antall alvorlige ulykker, men dessverre har vi sett en økning i antall trafikkulykker i år. Vi vil gjennom tilsyn, og andre roller vi har, bidra på de måter vi kan for økt trafikksikerhet." sier Steigedal.