Ansatte i Vegtilsynet

Vegard Hansen

Direktør

481 08 565

e-post

Bente Molland

verksemdstyring og HR

951 22 589

e-post

Thomas R. Sollien

tilsynsleiar

977 79 118

e-post

Nina Hagen

tilsynsleiar

952 41 256

e-post

Sverre Slettemark

vegfagleg rådgivar

951 35 384

e-post

Frode Himle Halrynjo

vegfagleg rådgivar

909 16 525

e-post

Ingrid Dagestad Rolland

vegfagleg rådgivar

97169471

e-post

Olav Rogne

vegfagleg rådgjevar

99593930

e-post

Ida Blomhoff Pedersen

juridisk rådgivar

907 08 834

e-post

Liv Rørlien

juridisk rådgivar

975 29 593

e-post

Håvard Hanto-Haugse

juridisk rådgivar

975 52 502

e-post

Alexander Haga

førstekonsulent

98088682

e-post