Ansatte i Vegtilsynet

Vegard Hansen

Direktør

481 08 565

e-post

Bente Molland

verksemdstyring og HR

951 22 589

e-post

Thomas R. Sollien

tilsynsleiar

977 79 118

e-post

Nina Hagen

tilsynsleiar

952 41 256

e-post

Grethe Hernes

tilsynsleder

482 66 564

e-post

Sverre Slettemark

vegfagleg rådgivar

951 35 384

e-post

Frode Himle Halrynjo

vegfagleg rådgivar

909 16 525

e-post

Ingrid Dagestad Rolland

vegfagleg rådgivar

971 69 471

e-post

Olav Rogne

vegfagleg rådgjevar

995 93 930

e-post

Ida Blomhoff Pedersen

juridisk rådgivar

907 08 834

e-post

Liv Rørlien

juridisk rådgivar

975 29 593

e-post

Håvard Hanto-Haugse

juridisk rådgivar

975 52 502

e-post

Alexander Haga

førstekonsulent

980 88 682

e-post

Miroslava Basara

økonomi og strategi

908 23 693

e-post