Til hovedinnhold

Organisasjonkart

Direktør
Vegard Hansen
Veg Tilsyn Juridisk Drift og utvikling
Frode Himle Halrynjo Nina Hagen Håvard Hanto-Haugse Alexander Haga
Sverre Slettemark Thomas R. Sollien Ida Blomhoff Pedersen Bente Molland
Ingri D. Rolland Grethe Hernes Liv Rørlien Miroslava Basara
Olav Rogne      

 

 

Vegard Hansen
Veg Tilsyn
Frode Himle Halrynjo Nina Hagen
Sverre Slettemark Thomas R. Sollien
Ingrid D. Rolland Grethe Hernes
Olav Rogne  
Juridisk Drift og utvikling
Håvard Hanto-Haugse Alexander Haga
Ida Blomhoff Pedersen Bente Molland
Liv Rørlien Miroslava Basara