Til hovedinnhold

Organisasjonkart

Direktør
Vegard Hansen
Veg Tilsyn Juridisk Drift og utvikling
Frode Himle Halrynjo Nina Hagen Håvard Hanto-Haugse Helene Stråtveit
Sverre Slettemark Bente I. Berland Molland Ida Blomhoff Pedersen Alexander Haga
Ingri D. Rolland Thomas R. Sollien Liv Rørlien  
Olav Rogne      

 

 

Vegard Hansen
Veg Tilsyn
Frode Himle Halrynjo Nina Hagen
Sverre Slettemark Bente I. Berland Molland
Ingrid D. Rolland Thomas R. Sollien
Olav Rogne  
Juridisk Drift og utvikling
Håvard Hanto-Haugse Helene Stråtveit
Ida Blomhoff Pedersen Alexander Haga
Liv Rørlien