Til hovedinnhold

Tilsynsprosessen

Vegtilsynet gjennomfører risikobasert systemtilsyn.

Systemtilsyn vil si en systematisk gjennomgang av hele eller deler av styringssystemet for å fastslå om pliktsubjektene ivaretar krav om sikkerhet knyttet til riksveginfrastrukturen.

Mer detaljert kan Vegtilsynet undersøke på hvilken måte pliktsubjektene har innrettet seg for å etterleve eksterne krav, om rutiner og prosedyrer er kjent og etterleves i praksis, og om de er effektive sett opp mot oppgaven eller problemet som skal løses.

Systemtilsyn

Mål, krav og ramme- betingelser

Har rutiner og prosesser

Bruker rutiner og prosesser

Får sikkerhet i veginfrastrukturen

Tilsyn på 1-2-3

I lenkene under kan du lese litt mer hvem Vegtilsynet er og hva vårt tilsynsmandat er, og hvordan vi gjennomfører tilsyn.