Til hovedinnhold
3. februar 2021 sak 2020-07

EU-forordning 886/2013 Statens vegvesen

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynet undersøker om Statens vegvesen etterlever krav i kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013.

Statens vegvesen har levert samsvarserklæring i samsvar med krav. Innholdet i erklæringen samsvarer med artikkel 9 pkt. 2, og viser at Statens vegvesen oppfyller kravene i forordningen.

Rapporten finner du her.