Til hovedinnhold
3. februar 2021 sak 2020-04

Etterlevelse av kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 962/2015 Statens vegvesen

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaken tar for seg etterlevelse av tilgjengeliggjøring av trafikkinformasjon etter kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 962/2015.

Samsvarserklæringen fra Statens vegvesen, med vedlegg, omtaler artikkel 3-10 i forordningen, og det går frem av dokumentene at Statens vegvesen oppfyller alle krav i forordningen.

Rapporten finner du her.