Til hovedinnhold
27. oktober 2020 sak 2020-09

Tilstand på vegdekke og drenering, område midt Statens vegvesen

1. Om tilsynet


Vegtilsynet gjennomfører tilsyn for å undersøke om Statens vegvesen sikrer at vegbanen er
trafikksikker for trafikantene, også i nedbørsperioder.
Som del av tilsynet vil det bli gjennomført inspeksjoner av tilstanden på vegdekke og
avvanning- og dreneringssystem på utvalgte riksvegstrekninger i de geografiske
områdene.

 
 

6. Konklusjon


Ut ifra Vegtilsynet sin inspeksjon av vegdekke og avvannings- og dreneringssystemet på E6 Steinkjer – Stjørdal, E14 Stjørdal – Meråker og E39 Vestnes – Ålesund, vurderer vi tilstanden som akseptabel, med unntak av asfaltkant på strekningen E39 Vestnes – Ålesund og hull på strekningen E14 Stjørdal – Meråker.
For E39 Vestnes – Ålesund forventer vi en mer omfattende inspeksjon og utbedring av asfaltkant i tråd med krav i R610. Vi gjør oppmerksom på at Vegtilsynet vil vurdere videre undersøkelser basert på funnet og de tiltak som iverksettes i etterkant.
Hullene på E14 Stjørdal – Meråker, og de øvrige enkeltregistreringene som kommer fram av rapporten, forventer vi at Statens vegvesen utbedrer i tråd med krav i R610.