Til hovedinnhold
16. september 2020 sak 2020-09

Tilstand på vegdekke og drenering, område nord Statens vegvesen

Om tilsynet

Vegtilsynet gjennomfører tilsyn for å undersøke om Statens vegvesen sikrer at vegbanen er trafikksikker for trafikantene, også i nedbørsperioder.
Som del av tilsynet blir det bli gjennomført inspeksjoner av tilstanden på vegdekke og avvanning- og dreneringssystem på utvalgte riksvegstrekninger i de geografiske områdene.

 

Konklusjon


Ut ifra Vegtilsynet sin inspeksjon av vegdekke og avvannings- og dreneringssystemet på rv. 80 Bodø-Fauske og E6 Skonseng – Finneidfjord i geografisk område nord, vurderer vi tilstanden som akseptabel, men som det kommer fram av rapporten, er det flere registreringer vi anbefaler at Statens vegvesen utbedrer.
Videre anbefaler vi en mer omfattende inspeksjon og fjerning av torvkant på rv. 80 Bodø – Fauske.