Til hovedinnhold
24. august 2021 sak 2021-04

Trafikksikkerhetsrevisjon i vegprosjekter Statens vegvesen

Sammendrag


Målet med tilsynet har vært å undersøke om Statens vegvesen gjennomfører trafikksikkerhetsrevisjoner i samsvar med vegsikkerhetsforskriften og benytter resultat fra disse for å sikre god kvalitet i utbyggingsprosjekter.


Vegtilsynet har undersøkt om det er gjennomført trafikksikkerhetsrevisjoner innen fastsatte frister og om det er utarbeidet begrunnet forslag til oppfølging av revisjonsrapportens merknader.


Samlet sett viste tilsynssaken at Statens vegvesen fortsatt ikke gjennomfører trafikksikkerhetsrevisjoner i samsvar med krav i alle vegprosjekter. Dette kan medføre at eventuelle trafikksikkerhetsproblemer ikke blir avdekket, og at veginfrastrukturen dermed ikke blir bygd med rett kvalitet. Når det derimot blir gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon, så utarbeides begrunnet forslag til oppfølging av revisjonsrapportens merknader.


Vegtilsynet har funnet ett avvik som vil bli fulgt opp med Statens vegvesen.