Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Om oss

Vegtilsynet er eit forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet. Samfunnsoppdraget vårt er gitt gjennom instruks og tildelingsbrev.

Samfunnsoppdraget vårt

Utgangspunktet for Vegtilsynet sitt arbeid er målsetjing om ein nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken.

Les om samfunnsoppdrag og instruks

Årsrapportar

Måla til Vegtilsynet er gitt for kvart år, men arbeidet vårt er likevel langsiktig. Her finn du årsrapportane våre.

Sjå årsapportane våre

Vegtilsynets verdiar

Målretta:
Vi skal i all vår aktivitet fokusere på målet om betre trafikktryggleik

Kompetent:
Vår verksemd skal være grunna på fagleg kunnskap og argumentasjoni høve til trafikktryggleik

Inkluderande:
Vi skal aktivt prøve å oppnå fellesskap og semje i møte med interessentar