Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Aktuelt

Tilsynsrapport

Sikring av arbeidsområde - Nye Veier AS

Sikkerheitstilråding

Oppdatering: Lukkede sikkerhetstilrådinger

Sikkerheitstilråding

Delrapport 2 om kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune 15. august 2022

Sikkerheitstilråding

Rapport om utforkjøringsulykke med ambulanse på E18 ved Helland i Holmestrand kommune 18. januar 2023

Tilsynsrapport

Avbøtande tiltak på smal firefelts motorveg - Statens vegvesen

Tilsynsrapport

Avbøtande tiltak på smal firefelts motorveg - Nye Veier AS

Nyhende

Tilsynsprogram for 2024

Sikkerheitstilråding

Rapport om møteulykke med lastebil og personbil på riksvei 83 i Harstad kommune 3. januar 2023

Nyhende

Takk for godt samarbeid og engasjement for tryggere veier – God jul fra Vegtilsynet! 🎄🚗

Tilsynsrapport

Trafikksikkerhetsrevisjon i vegprosjekter

Sikkerheitstilråding

Rapport om møteulykke mellom to busser på riksvei 110 i Fredrikstad 28. desember 2022

Tilsynsrapport

Forbedring etter ulykker og alvorlige hendelser