Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Aktuelt

Ynskjer du å velje tema? Alle Nyhende Tilsynsrapportar
Tilsynsrapport

Avbøtande tiltak på smal firefelts motorveg - Statens vegvesen

Tilsynsrapport

Avbøtande tiltak på smal firefelts motorveg - Nye Veier AS

Nyhende

Tilsynsprogram for 2024

Nyhende

Takk for godt samarbeid og engasjement for tryggere veier – God jul fra Vegtilsynet! 🎄🚗

Tilsynsrapport

Trafikksikkerhetsrevisjon i vegprosjekter

Tilsynsrapport

Forbedring etter ulykker og alvorlige hendelser

Nyhende

Webinar om Planoverganger i samarbeid med SHK og Bane Nor

Tilsynsrapport

Øvelser i tunnel

Nyhende

Oppfølging av sikkerhetstilrådinger etter kollapsen av Tretten bru

Nyhende

Øvelser i tunnel

Tilsynsrapport

Inspeksjon av bruer

Nyhende

Inspeksjon av bruer