Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Saman for sikre vegsystem

Siste nytt

Sikkerheitstilråding

Sikkerhetsnotat etter temaundersøkelse av flere hendelser hvor semitrailer løsnet fra trekkbil under transport

Tilsynsrapport

Sikring av arbeidsområde - Nye Veier AS

Sikkerheitstilråding

Oppdatering: Lukkede sikkerhetstilrådinger