Forside

Tilsynssaker

Sorter tilsynssaker med åpne eller lukkede avvik

Tilsynstema 2023

  • Drift og vedlikehold
  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Plan- og utbygging

Ulykkesstatistikk

Antall hardt skadde og drepte i trafikken

Antall hardt skadde og drepte i trafikken mellom 2010 og 2020. Graf.

Grafen viser oversikt over antall hardt skadde og drepte i trafikken mellom 2010 og 2020. Den presenterer også det nasjonale målet om maksimalt 350 drept og hardt skadde innen 2030.