Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Trafikksikkerhet for motorsyklister

Foto: Shutterstock

I tillegg til å føre tilsyn, har Vegtilsynet blant annet fått i oppgave å gjennomføre faglige utredninger, og foreslå endringer i regelverket dersom det er nødvendig, for å forbedre sikkerheten. Vårt mandat for tilsynsoppgaver er avgrenset til å kontrollere sikkerheten knyttet til riksveginfrastrukturen. I lys av dette er også utredningene til Vegtilsynet primært knyttet til veginfrastrukturen

 Vegtilsynet har gjennomført utredningen:
«Trafikksikkerhet for motorsyklister».

Vegtilsynet gir flere anbefalinger for å øke trafikksikkerheten for motorsyklister.

Fleire saker

Nyhende

Utgreiing - Sjølvredning i lange eitt-løpstunnelar