Gå direkte til innhold
Vegtilsynet
Illustrasjon.
Personvernombud

Personvernombud for Vegtilsynet er Miroslava M Basara

Oppgave og rolle

Personvernombudet skal gi råd i egen virksomhet og ombudet skal følge med på at krav i personvernregelverk og interne retningslinjer for personvern blir fulgt.

Personvernombudet skal også være et mulig kontaktpunkt for de som virksomheten behandler personopplysninger om, typisk om innsyn eller andre rettigheter. Vegtilsynet skal involvere ombudet i alle spørsmål som gjelder vern av personopplysninger.

Personvernombudet har taushetsplikt.

Personvernforordningen og personopplysningsloven regulerer hvordan personvernombudsordning skal fungere og pliktene til både virksomheten og ombudet.

Personvernombud | Datatilsynet

Hva kan du kontakte personvernombudet om?

Regelverket sier at personer en virksomhet behandler personopplysninger om, skal kunne kontakte personvernombudet om bruk av deres personopplysninger. Typiske temaer er rettigheter, slik som innsyn i egne personopplysninger eller retting av gale personopplysninger. Personvernombudet kan gi råd og ombudet kan også bringe saker videre i egen organisasjon.

Dine rettigheter | Datatilsynet

Kontakt

mailto:miroslava.basara@vt.no

NB: Vennligst ikke send sensitiv info i e-post.

Besøksadresse: Brynalii 102, 5705 Voss

Telefonnummer: +47 908 23 693