Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Tilsynsprosessen

Vi fører tilsyn med riksveg, men skal også vere ein aktiv pådrivar for eit sikker vegnett.

Vegtilsynet gjennomfører risikobasert systemtilsyn. Systemtilsyn vil si en systematisk gjennomgang av hele eller deler av styringssystemet for å fastslå om pliktsubjektene ivaretar krav om sikkerhet knyttet til riksveginfrastrukturen.

Mer detaljert kan Vegtilsynet undersøke på hvilken måte pliktsubjektene har innrettet seg for å etterleve eksterne krav, om rutiner og prosedyrer er kjent og etterleves i praksis, og om de er effektive sett opp mot oppgaven eller problemet som skal løses.

Systemtilsyn

Mål, krav og rammebetingelser
Har rutiner og prosesser
Bruker rutiner og prosesser
Får sikkerhet i veginfrastrukturen

Tilsyn på 1-2-3

I lenkene under kan du lese litt meir om kven Vegtilsynet er og kva vårt tilsynsmandat er, og korleis vi gjennomfører tilsyn.