Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Etterlevelse av EU-forordning 886-2013 - Statens vegvesen

Om rapporten

Vegtilsynet har undersøkt om Statens vegvesen etterlever krav i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013.

Undersøkinga har i år vore del av eit pilotprosjekt i regi av NAPCORE (National Access Point Coordination Organisation for Europe) der nye malar har blitt nytta.

Sammendrag

Vegtilsynet si vurdering er at Statens vegvesen oppfyller krava i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 886/2013.

Tilsynsresultat

Avvik
Mangel på samsvar med krav
Observasjon
Forhold der ein gjennom revisjonen har sett at det er potensial for forbetring hos tilsynspart.
Ingen funn
Undersøkelsen har ikke avdekket avvik eller observasjoner
Funn 1 - Ingen funn