Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Sikkerhetsnotat etter temaundersøkelse av flere hendelser hvor semitrailer løsnet fra trekkbil under transport

Sikkerheitstilrådingar

Samandrag

Havarikommisjonen ønsker i forbindelse med denne temaundersøkelsen å løfte frem følgende læringspunkter til brukere, organisasjoner og myndigheter knyttet til sikker tilkobling mellom trekkbil og semitrailer:

  • Svingskiver av typen Fontaine 3000 kan være sårbare for en teknisk skade som oppstår i forbindelse med at låsemekanismen ikke er satt i full åpen posisjon ved sammenkobling av vogntoget.

  • Skaden kan utvikle seg over tid og etter hvert påvirke låsemekanismen og dens mulighet for sikker tilkobling.

  • Skaden kan oppdages visuelt ved forholdsvis enkle rutiner – når man vet hva man skal se etter, før den utvikler seg til mer eller mindre alvorlige hendelser og ulykker.

  • Skaden kan unngås dersom fabrikantens brukermanual for vedlikehold, tilkobling og sikkerhetskontroll følges av alle brukere.

  • «Rykk-test» med trekkbil avdekker kun om vogntoget er koblet sammen – ikke om svingskivekoblingen er i sikker lås.

  • Sikkerhetskontrollen må alltid innebære en fysisk kontroll av at utløserhåndtaket er i sikker lås.