Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Søk i sikkerheitstilrådingar

Tilrådingar

Rapportnummer
2024/SN1
Navn
Sikkerhetsnotat etter temaundersøkelse av flere hendelser hvor semitrailer løsnet fra trekkbil under transport
Tilrådingsnummer
Ingen tilråding
Mottakar
Ingen
Status
Lukka
Rapportnummer
2024/03
Navn
Delrapport 2 om kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune 15. august 2022
Tilrådingsnummer
2024/07T
Mottakar
Statens vegvesen
Status
Open
Rapportnummer
2024/03
Navn
Delrapport 2 om kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune 15. august 2022
Tilrådingsnummer
2024/08T
Mottakar
Statens vegvesen
Status
Open
Rapportnummer
2024/03
Navn
Delrapport 2 om kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune 15. august 2022
Tilrådingsnummer
2024/09T
Mottakar
Samferdselsdepartementet
Status
Open
Rapportnummer
2024/03
Navn
Delrapport 2 om kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune 15. august 2022
Tilrådingsnummer
2024/10T
Mottakar
Samferdselsdepartementet
Status
Open
Rapportnummer
2024/03
Navn
Delrapport 2 om kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune 15. august 2022
Tilrådingsnummer
2024/11T
Mottakar
Samferdselsdepartementet
Status
Open
Rapportnummer
2024/03
Navn
Delrapport 2 om kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune 15. august 2022
Tilrådingsnummer
2024/12T
Mottakar
Samferdselsdepartementet
Status
Open
Rapportnummer
2024/02
Navn
Rapport om utforkjøringsulykke med ambulanse på E18 ved Helland i Holmestrand kommune 18. januar 2023
Tilrådingsnummer
2024/02T
Mottakar
Statens vegvesen
Status
Open
Rapportnummer
2024/02
Navn
Rapport om utforkjøringsulykke med ambulanse på E18 ved Helland i Holmestrand kommune 18. januar 2023
Tilrådingsnummer
2024/03T
Mottakar
Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF, Helse Nord RHF
Status
Open
Rapportnummer
2024/02
Navn
Rapport om utforkjøringsulykke med ambulanse på E18 ved Helland i Holmestrand kommune 18. januar 2023
Tilrådingsnummer
2024/04T
Mottakar
Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF, Helse Nord RHF
Status
Open