Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Rapport om møteulykke med lastebil og personbil på riksvei 83 i Harstad kommune 3. januar 2023

Sikkerheitstilråding Veg nr 2024/01T

Møteulykken mellom en lastebil og en personbil på rv. 83 i Harstad kommune 3. januar 2023 oppstod som følge av at lastebilen fikk skrens og kom delvis over i motgående felt. Føreren av personbilen omkom. Føreren av lastebilen var lærling i en transportbedrift og hadde hatt førerkort for klasse C i 2 år da ulykken inntraff. Undersøkelsen har vist viktigheten av tilpasset kjøreatferd og hastighet på vinterføre. SHK mener at trafikksikkerheten kan økes ved at både den teoretiske og praktiske undervisningen knyttet til førerkortklasse C har en grundigere tilnærming til dette. Det er i lys av dette viktig at læreplanen gir tydelige føringer, som igjen kan gjenspeiles i teoribøker og undervisning, slik at elevene tilegner seg tilstrekkelig kompetanse innen området.

Statens havarikommisjon tilrår at Statens vegvesen reviderer læreplanen for førerkortklasse C slik at sikker kjøring på vinterføre vektlegges i større grad.

Status

Open

Samandrag

Ulykken oppstod da en lastebil fikk skrens i en høyrekurve og kolliderte med en personbil på rv. 83 i Harstad kommune. Føreren av personbilen omkom.

Undersøkelsen har vist viktigheten av tilpasset kjøreatferd og hastighet på vinterføre. SHK mener at føreropplæringen for tunge kjøretøy bør ha en grundigere tilnærming til sikker kjøring på vinterføre.

SHK fremmer en sikkerhetstilråding som følge av denne undersøkelsen.