Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Oppfølging av sikkerhetstilrådinger etter kollapsen av Tretten bru

Vegtilsynet har ansvar for, på vegne av Samferdselsdepartementet, å følge opp sikkerhetstilrådinger fra Statens havarikommisjon innen veg.

Vi har mottatt delrapport 1 fra Statens havarikommisjon om kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune 15. august 2022, og vil følge opp følgende sikkerhetstilråding:

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2023/10T
Tretten bru kollapset 15. august 2022 etter å ha vært i drift i om lag 10 år, mest sannsynlig som følge av blokkutriving i en av diagonalelementene av tre nær elvefundamentet i vestre del av elva. Det er overveiende sannsynlig at aktuelt bruddsted har vært utsatt for svekkelse over tid (utmatting). SHK mener at kollapsen av Tretten bru synliggjør nødvendigheten av kontroll for blokkutriving i Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1.

Statens havarikommisjon tilrår Statens vegvesen som veimyndighet å formidle til eiere av trebruer en anbefaling om å etterregne og kontrollere knutepunkt med strekk i fiberretning for blokkutriving i henhold til Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1, og iverksette hensiktsmessige tiltak ved funn av overutnyttelse.

Mer informasjon om rapporten kan leses på Statens havarikommisjon sine nettsider.

Les meir:

Fleire saker

Nyhende

Ledebil i tunnel

Nyhende

Inspeksjon av bruer

Nyhende

Øvelser i tunnel