Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Webinar om Planoverganger i samarbeid med SHK og Bane Nor

Tidspunkt: Onsdag 6. Desember, kl. 12:00 - 13.00

Vegtilsynet følger opp sikkerhetstilrådinger fra Statens havarikommisjon og har en rolle som aktiv pådriver innen vegsektoren og arrangerer med dette temabaserte webinar i samarbeid med relevante aktører. Vi ønsker at flest mulig skal få informasjonen, så videresend gjerne i deres nettverk.

Statens havarikommisjon ved bane-avdelingen, Bane Nor og Vegtilsynet inviterer til webinar med temaet planoverganger. Relevante ulykker, oppfølging av tilrådingene, hvem har ansvaret og hvor ligger regelverket for planoverganger.

  1. Statens havarikommisjon om relevante rapporter.

    • Bane 2021-04 Rapport om sammenstøt mellom tog 811 og vogntog på Borgestad Fabrikker planovergang, Bratsbergbanen, 29.04.2020.

    • Bane 2023-04 Rapport om sammenstøt mellom persontog og traktor på Hagamælen planovergang, Dovrebanen, 31.05.2022.

  2. Vegtilsynet om oppfølgingen av tilrådingene fra disse sakene.

  3. Bane Nor

    • Planoverganger i tall og risiko, sentrale lover, forskrifter og regelverk, fokusområder hos Bane NOR, forslag til ny lovhjemmel for nedleggelse av planoverganger og veien som krysser planovergangen.

Fleire saker

Nyhende

Inspeksjon av bruer

Nyhende

Øvelser i tunnel

Nyhende

Oppfølging av sikkerhetstilrådinger etter kollapsen av Tretten bru