Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Oppdatering: Lukkede sikkerhetstilrådinger

9 lukkede tilrådninger

Samferdselsdepartementet har på innstilling fra Vegtilsynet formelt lukket 9 sikkerhetstilrådinger fra Statens havarikommisjon, på vegområdet.

Statens havarikommisjon gransker ulykker på veg, og kommer med viktige anbefalinger for å forbedre sikkerheten på norske veier. Vegtilsynet følger opp at det blir gjennomført nødvendige tiltak basert på anbefalingene.

  •  Sikkerheten til trafikantene, gjennom god veginfrastruktur, er vår høyeste prioritet, sier Vegard Hansen, direktør i Vegtilsynet. Vi er takknemlig for godt samarbeid med involverte parter som gjennom å iverksette ulike tiltak bidrar til kontinuerlig forbedring.

 Blant annet har Statens vegvesen iverksatt tiltak for å bedre håndtere vinterdriften, og særlig følge opp føreforhold på utsatte og prioriterte vegstrekninger. I etterkant av Tretten-bru kollapsen har også Statens vegvesen informert eiere av trebruer om nødvendigheten av å etterregne og kontrollere disse strukturene for å hindre lignende hendelser andre steder.

 Oversikten over lukkede tilrådninger finner du over.