Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Rapport om vegtrafikkulukke med personbil og traktor med tilhengar på fv. 835 i Steigentunnelen i Hamarøy kommune 15. mai 2022

Sikkerheitstilrådingar

Samandrag

Fire personar omkom, og ein person blei alvorleg skadd i Steigentunnelen 15. mai 2022, då ein personbil køyrde inn i ein traktor med tilhengar i same køyreretning.

Undersøkinga har vist at det var fleire vesentlege manglar når det gjaldt tryggleik. Traktoren var saktegåande og tilhengaren mangla baklys, tunnelen var mørk med svakt lys, og personbilen køyrde sannsynlegvis gjennom tunnelen utan å bruke fjernlys. Skadeomfanget blei omfattande fordi fleire personar ikkje brukte bilbelte.

SHK fremjar ei tryggleikstilråding til Nordland fylkeskommune og ei tryggleikstilråding til Statens vegvesen som følgje av undersøkinga