Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Sørg for å planlegge sykkelturen godt!

Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Skal du på sykkeltur i sommer?
Da er det viktig å planlegge sykkelruta godt. I en del tunneler er det forbudt å sykle, og da må du planlegge en alternativ rute.

Sykkelsesongen er for alvor i gang, og flere planlegger deler av ferien sin på sykkelsetet i Norge.

Den raske utviklingen av elsykler gjør sykling attraktivt og tilgjengelig for stadig flere. Det er likevel noen utfordringer, blant annet sykling i tunnel.

Viktig å følge skiltingen

Vegtilsynet leverte i 2021 tilsynsrapporten Sykkelforbod i tunnel. Saken viste at skilt som viste forbud mot sykling manglet ved 27 av 78 tunneler.

På bakgrunn av saken gjennomførte Statens vegvesen tiltak og de tunnelene det gjelder er nå tydelig merket med forbudtskilt. Det manglet formelle vedtak for etablering av skilt og dette har tatt tid å få på plass, men saken er nå avsluttet av tilsynet.

Det er viktig at syklister følger skiltingen, og at man ikke sykler i tunneler skiltet med sykkelforbud sier direktør i Vegtilsynet, Vegard Hansen.

Vegtilsynet har i tilsynssaken sett på riksvegtunneler, basert på sitt mandat, og ikke for eksempel fylkesvegtunneler.

Planlegg turen og vær synlig

Før du legger ut på sykkeltur er det lurt på å se på og planlegge ruten du skal sykle. Sett deg inn i hvor du kan sykle og hvor det eventuelt er forbudt, sier Svein Ringen, fungerende direktør for Trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen.

Selv om det er lovlig å sykle gjennom en tunnel kan det være lurt å se etter og vurdere et alternativ. Det kan være mørkt, kaldt og dårlig luft inne i en tunnel, og da et alternativ på utsiden å foretrekke, sier Svein Ringen.

Dersom du allikevel skal sykle gjennom en tunnel er det viktig å sørge for å bli sett. Det er påbudt med lys, både foran og bak på sykkelen. I tillegg vil vi anbefale at du bruker refleksvest eller annet utstyr som reflekterer lys. Dette gjør at bilistene ser deg og kan ta hensyn til at du er i tunnelen. Dette bidrar til økt trafikksikkerhet for alle parter.

Fleire saker

Nyhende

Webinar om Planoverganger i samarbeid med SHK og Bane Nor

Nyhende

Takk for godt samarbeid og engasjement for tryggere veier – God jul fra Vegtilsynet! 🎄🚗

Nyhende

Tilsynsprogram for 2024