Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Tilsynsprogram for 2024

Risikobaserte tilsyn

Vegtilsynet fører tilsyn med at krav om sikkerhet til riksveginfrastrukturen er ivaretatt av Statens vegvesen og Nye Veier AS.

Vi er et uavhengig tilsyn som står fritt til å vurdere hva vi skal fokusere på. Samtidig skal arbeidet vårt være risikobasert, som betyr at vi skal prioritere tilsyn der risikoen er størst, sier Vegard Hansen.

Vurderingene i tilsynsprogrammet bygger blant annet på

  • Ulykkesstatistikk

  • Ulykkesanalyser og granskningsrapporter

  • Vurderinger av storulykkepotensial

  • Erfaringer fra tidligere tilsyn

  • Endringer i regelverket

  • Tilstandsundersøkelser

Tilsyn handler om å vurdere om og følge opp at virksomhetene følger regelverket som er satt. Og så vil vi jo at arbeidet vårt skal ha effekt, altså at vi gjennomfører tilsyn som bidrar til forbedring, sier Hansen

Vil vurdere tilsyn med bruer

Vegtilsynet gjennomførte i 2023 en tilsynssak om planlegging og gjennomføring av bruinspeksjoner i Statens vegvesen, og hadde deretter planlagt å gjennomføre en tilsynssak om oppfølging av bruinspeksjoner.

I lys av at Statens vegvesen bestilt en ekstern gjennomgang etter brukollapsen av Tretten-bru, og at Statens havarikommisjon skal ferdigstille sin delrapport 2 av samme hendelse, valgte Vegtilsynet å avvente den planlagte tilsynssaken. Vi vil gjøre en ny vurdering når rapporten fra Statens havarikommisjon foreligger. Det kan derfor være at det blir endringer i tilsynsprogrammet gjennom året, sier Hansen

Vegtilsynet følger også opp, på vegne av Samferdselsdepartementet, sikkerhetstilrådinger fra Statens havarikommisjon innen veg.

Fleire saker

Nyhende

Oppfølging av sikkerhetstilrådinger etter kollapsen av Tretten bru

Nyhende

Webinar om Planoverganger i samarbeid med SHK og Bane Nor

Nyhende

Takk for godt samarbeid og engasjement for tryggere veier – God jul fra Vegtilsynet! 🎄🚗