Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Takk for godt samarbeid og engasjement for tryggere veier – God jul fra Vegtilsynet! 🎄🚗

Til våre samarbeidspartnere, bidragsytere og alle våre støttespillere.

I denne høytiden ønsker Vegtilsynet å rette en varm takk til dere alle. Året som har gått har vært preget av et godt samarbeid og en felles innsats for å sikre trygge veier for alle trafikanter. Vi vil benytte anledningen til å takke hver og en av dere for deres dedikasjon, engasjement og verdifulle bidrag til trafikksikkerheten.

I juletiden, når vi samles med våre kjære, minner Vegtilsynet om viktigheten av å opprettholde den samme oppmerksomheten og omsorgen når vi ferdes på veiene. Sammen kan vi bidra til å skape en tryggere og mer sikker hverdag ute på norske veier.

Vi ser frem til et nytt år med fortsatt positivt samarbeid og nye initiativer for trafikksikkerhet. Ønsker dere alle en gledelig jul og et nytt år fylt med fred, glede og sikre reiser langs veien!

Med vennlig hilsen

Fleire saker

Nyhende

Øvelser i tunnel

Nyhende

Oppfølging av sikkerhetstilrådinger etter kollapsen av Tretten bru

Nyhende

Webinar om Planoverganger i samarbeid med SHK og Bane Nor