Gå direkte til innhold
Vegtilsynet

Aktuelt

Sikkerheitstilråding

Rapport om vegtrafikkulukke med personbil og traktor med tilhengar på fv. 835 i Steigentunnelen i Hamarøy kommune 15. mai 2022

Nyhende

Webinar om Planoverganger i samarbeid med SHK og Bane Nor

Tilsynsrapport

Øvelser i tunnel

Nyhende

Oppfølging av sikkerhetstilrådinger etter kollapsen av Tretten bru

Nyhende

Øvelser i tunnel

Tilsynsrapport

Inspeksjon av bruer

Sikkerheitstilråding

Delrapport 1 om kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune 15. august 2022

Nyhende

Inspeksjon av bruer

Tilsynsrapport

Etterlevelse av EU-forordning 886-2013 - NRK

Tilsynsrapport

Etterlevelse av EU-forordning 886-2013 - Statens vegvesen

Nyhende

Ledebil i tunnel

Nyhende

Effektvurdering av sikkerhetstilrådinger